Metody pracy

Zapoznaj się z tym, jak pracujemy

Mali badacze

METODA PROJEKTU 'MALI BADACZE'

 

Zgodnie z opinią prof. Lilian G. Katz małe dzieci to naturalni antropologowie, lingwiści i naukowcy. Praca metodą projektu opiera się na naturalnych skłonnościach do obserwowania i badania otoczenia. Nauczyciel kreuje sytuacje edukacyjne podczas których wrodzone kompetencje dzieci mogą się ujawniać i rozwijać. Podejście projektowe odpowiada na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Obserwacje oraz zabawa to naturalne sposoby uczenia się dzieci. Celem edukacji jest jak najszersze angażowanie umysłu uczącego się dziecka włączając w to jego wrażliwość estetyczną, moralną, społeczną i duchową. Gotowość dzieci do bycia zainteresowanym i zaangażowanym w wysiłek intelektualny jest wzmacniana.

 

 

 

Czym jest projekt badawczy?

To pogłębione badanie tematu bliskiego dziecku, które jest ukierunkowane na uzyskanie odpowiedzi na pytania nurtujące dzieci w danym obszarze.

NAUCZYCIEL = OBSERWATOR 

Koordynuje pracę i organizuje przestrzeń reagując na aktywność dzieci, planuje treści i cele dydaktyczne.

DZIECKO = BADACZ

Samodzielnie doświadcza, jest stawiane w sytuacjach problemowych, ma wpływ na organizację projektu.

 

nvc

NVC - NONVIOLENT COMMUNICATION

Mówimy językiem Żyrafy! Jako pierwsze przedszkole w Trójmieście realizujemy założenia metody Nonviolent Communication - Porozumienia bez Przemocy. Ściśle współpracujemy z trenerami NVC w obszarze szkoleń, warsztatów, hospitacji. Nasz zespół cyklicznie uczestniczy w warsztatach i szkoleniach pogłębiających umiejętności empatycznej komunikacji oraz bierze udział w Studium Mediacji. Kadra przedszkolna opiniowała autorski program 'Sen Żyrafy', dzięki któremu model komunikacji opartej na wzajemnym respektowaniu uczuć i potrzeb wprowadzamy w każdej grupie wiekowej Żyrafowych Przedszkolaków.

Obserwacje, uczucia, potrzeby i prośby to stałe elementy komunkacji u naszych przedszkolaków, nauczycieli oraz rodziców!

alt

MINDFULNESS

Żyrafowe dzieci mają okazję zbliżyć się do świata spokojnej i uważnej żabki, wykorzystując do tego techniki mindfulness. Rozwijamy umiejętność wyciszenia, zwolnienia, koncentracji uwagi i relaksacji podczas udziału w różnych aktywnościach. Mindfulness praktykujemy poprzez różne ćwiczenia oddechowe, rozwijanie umiejętność uważnego słuchania, smakowania oraz dotyku poprzez udział w zabawach sensorycznych i sensoplastycznych.

Otwarte drzwi

POLITYKA OTWARTYCH DRZWI

W Przedszkolu Niepublicznym Żyrafa rodzice są zawsze mile widziani. Ich obecność jest nieodłącznym elementem naszego przedszkolnego życia. W każdej chwili Rodzice mogą przyjść i zobaczyć jak czuję się ich dziecko wśród rówieśników. Rodzice są dla nas partnerami w podążaniu za rozwojem dziecka. Wejście do każdej sali prowadzi bezpośrednio z szatni. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka wiąże się z kontaktem z nauczycielem i rozmową.

 

Posiadamy lustro weneckie, które umożliwia obserwację nieuczestniczącą.

 

W ramach działalności przedszkola organizujemy wiele okazji do współpracy z rodzicami:

- rozmowy rekrutacyjne

- zebrania z rodzicami

- spotkania indywidualne diagnostyczne

- spotkania wynikające z indywidualnych potrzeb

- wyjątkowe imprezy okolicznościowe

- celebrowanie świąt 

- akcje charytatywne

- warsztaty

- wykłady

- rodzic w roli eksperta

- rodzic w roli osoby dzielącej się swoją pasją

- rodzic w roli opiekuna podczas wyjść i wycieczek

- rodzic w roli organizatora

- rodzic w roli pomysłodawcy i inicjatora.

Chcemy być w kontakcie z Żyrafowymi Rodzicami!

 

 

 

 

Adaptacja

ADAPTACJA

Adaptacja w Przedszkolu Niepublicznym Żyrafa jest bezpłatna tak długo, jak dziecku w przedszkolu towarzyszy rodzic. Czas ten w zależności od potrzeb i możliwości indywidualnych może trwać do 10 dni roboczych. W tym czasie naliczana jest tylko stawka żywieniowa. 

 

Przedszkole Niepubliczne Żyrafa jest czynne codziennie od godziny 7:00 do 17:00. 

 

Pierwszego dnia adaptacji zapraszamy jednego z rodziców lub opiekunów wraz z dzieckiem między godziną 8.00 a 9.00. Podczas adaptacji zajęcia w grupach odbywają się zwyczajowym rytmem. W początkowym okresie do udziału w zajęciach zapraszamy rodziców, z czasem w porozumieniu z nauczycielem wycofują się. 

 

Proces adaptacji jest w miarę możliwości zindywidualizowany. Szczególnie ważna w tym okresie jest współpraca rodzica z nauczycielem, dlatego zachęcamy do aktywnej komunikacji, która pozwoli nam wspólnie ustalać kolejne kroki.

Wiemy, że możliwości czasowe są różne dlatego prosimy podczas naszego pierwszego spotkania o poinformowanie nauczyciela o swojej dyspozycyjności. Jesteśmy przygotowane również na sytuację, w której dziecko od pierwszych dni pozostanie w placówce tylko z nami.

Porządek dnia w każdej grupie narzuca nam czas posiłków i odpoczynku. Prosimy wziąć pod uwagę poniższy plan we wspólnym z nauczycielem ustalaniu czasu przyjścia i wyjścia dziecka z placówki podczas adaptacji.

STAŁE PUNKTY DNIA, które będą dostosowane do możliwości dzieci i organizacji placówki w okresie adaptacji.
8.00 - 9.00 - śniadanie
12.00 obiad - II danie
12.30 - leżakowanie (3-latki)
15.00 - obiad - zupa
16.00 - podwieczorek
Między śniadaniem a obiadem dzieci jedzą owoce/ warzywa w ramach II śniadania.

Ze względów formalnych w adaptacji mogą wziąć udział dzieci, których rodzice podpisali umowę.