Dzieciństwo jest po to, by dziwić się światu, badać go i odkrywać...

     Przedszkole niepubliczne „Żyrafa” oferuje dzieciom edukację zgodną z najnowszymi badaniami z zakresu psychologii rozwojowej i poznawczej. Wynika z nich, że dzieci w tym wieku dysponują ogromnym, niedocenianym potencjałem umysłowym, który rozwijany jest najintensywniej podczas aktywności o charakterze badawczym. Dziecięca ciekawość świata, czasami irytująca z punktu widzenia dorosłych, jest przejawem siły, która pozwoliła ludzkiemu mózgowi rozwinąć się w toku ewolucji. W biografii jednostki stanowi ona wartość nadającą rozpędu rozwojowego. Dzięki niej dzieci rozwijają się intelektualnie i emocjonalnie, budują obraz siebie i adekwatną samoocenę, uczą się dzielić doświadczeniami z innymi, komunikując się i współdziałając. Jednak ciekawość poznawcza, choć wrodzona, wymaga pielęgnacji. Hamowana lub pozbawiona stymulacji powoli wygasa i zanika.

    Dzieci są urodzonymi badaczami, a tym, czego potrzebują najbardziej, jest urozmaicone środowisko uczenia się i swobodne kontakty z rówieśnikami. Dlatego „Żyrafa” podejmuje próbę przełamania rosnącej biurokratyzacji edukacji przedszkolnej, rezygnując ze sztywnych ram tzw. planu dnia i zwracając się ku idei rozwijanej intensywnie w krajach zachodniej Europy, w których przedszkole jest miejscem swobodnej zabawy, dziecięcego eksperymentowania, spontanicznych działań twórczych. Inspiracją dla „Żyrafy” są metody pracy Reggio Emilia i San Miniato, w których nauczyciel-wychowawca jest przewodnikiem dzieci, towarzyszy im, ale nie narzuca sposobów działania.

Główne zasady pedagogicznego myślenia, jakimi kierują się pracownicy „Żyrafy” zbudowane są wokół prostych, ale rozwojowo ważnych zasad wynikających:

- dzieciństwo jest po to, by dziwić się światu, badać go i odkrywać,

- dzieciństwo jest po to, by działać, wymyślać i zmieniać,

- dzieciństwo jest po to, by być z innymi dziećmi, dzielić się doświadczeniami i przeżyciami.

 

Prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska

Gdańsk 13. Lutego 2013 r