Misja - Mierzymy wysoko!Misją naszego przedszkola jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka w zależności od jego potrzeb i możliwości. W każdym Przedszkolaku pragniemy rozbudzać ciekawość świata, szacunek do ludzi oraz wrażliwość. Chcemy, by nasi Wychowankowie wyróżniali się bogatą wyobraźnią twórczą, byli zdolni do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarci na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowi szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Dzieci w naszym przedszkolu zdobywają wiedzę głównie przez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości, dzięki metodzie projektu 'Mali badacze'. W trakcie trwania projektu dużą rolę odgrywa aktywność i zainteresowanie dzieci, które poprzez twórcze działanie dążą do samodzielnego rozwiązania zadań stawianych przed nimi.

Istotnym aspektem naszej pracy wychowawczej jest Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication) Marshalla Rosenberga. Jest to empatyczny sposób porozumiewania się, biorący pod uwagę uczucia i potrzeby rozmówców. Nasze przedszkole na podstawie założeń PBP realizuje 'Sen Żyrafy', dzięki któremu wdrażamy ideę empatycznej komunikacji już u najmłodszych dzieci.