Przedszkole

 

 

  Oferujemy:

 • realizowanie podstawy programowej MEN
 • aktywności z instrumentami
 • bieżące aktywności wynikające z programu i realizowanych projektów
 • realizowanie programu psychologiczno – pedagogicznego w oparciu o metodę komunikacji NVC
 • aktywności plastyczne i techniczne
 • badanie, eksplorowanie i odkrywanie świata poprzez metodę projektu 'Mali badacze'
 • język angielski codziennie
 • aktywności sportowe ogólnorozwojowe
 • aktywności taneczne
 • wydarzenia okolicznościowe, np. Andrzejki, Bal Karnawałowy, Dzień Pluszowego Misia
 • celebrowanie świąt, np. Wielkanoc, Boże Narodzenie
 • wycieczki zorganizowane
 • wydarzenia kulturalne
 • badanie logopedyczne przesiewowe
 • badanie postawy przesiewowe
 • opieka Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 • bezpłatna adaptacja
 • wakacyjne tygodnie tematyczne
 • trening uważności
 • diagnoza pedagogiczna
 • wychowanie przez sztukę
 • warsztaty kulinarne
 • eksperymenty
 • możliwość udziału w badaniach naukowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański i Uniwersytet SWPS
 • indywidualne spotkania diagnostyczne
 • materiały dydaktyczne o charakterze międzynarodowym
 • dostęp do najnowszych metod nauczania w ramach udziału w projekcie Erasmus + z Portugalią i Irlandią oraz Da Vinci ze Szwecją
 • celebrowanie urodzin